Informace pro rodiče

Podstránky:

Bazén má 8 x 5 m, hloubka od 1,10 m – 1, 50 m, teplota vody se pohybuje do 32 st. C a splňuje hygienické předpoklady pro provoz dětského plavání. Zároveň využíváme parní saunu (v současné době na základě rozhodnutí MZ není možné). Maminky i tatínkové mají k dispozici šatnu a místnost pro následnou relaxaci      a odpočinek. Z hygienických důvodů si prosím do odpočinkové místnosti noste vlastní hračky.

Co Vám a dětem můžeme poskytnout?

 • seznámení dětí s vodním prostředím a adaptaci na vodní prostředí
 • abecedu potápění
 • dovednost bezpečně zvládnout vodní prostředí, sebezáchranu
 • přípravu na výuku plavání následných plaveckých stylů - kraul, znak, prsa
 • děti do tří let – plavání s rodiči – vzájemnou spolupráci, důvěru, hru, společně strávený čas
 • podporu zdraví a zdravý životní styl

Termíny  najdete u jednotlivých kurzů


Úhrada kurzovného

Kurzovné se platí před zahájením první lekce na základě informací.

Platba probíhá v hotovosti popř. přes účet na číslo: 2401664579/2010

 

Děti od 6 měsíců do 3 let (odpolední kurzy, PONDĚLÍ)/10 lekcí + 1 BONUSOVÁ  Kč 2.200,-   ZRUŠENO    zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Děti od 6 měsíců do 3 let (dopolední kurzy, ÚTERÝ)/4  lekce                             Kč 880,-      VS 20303, zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Děti od 6 měsíců do 3 let (odpolední kurzy, ÚTERÝ)/10  + 1 BONUSOVÁ lekce    Kč 2.200,-  ZRUŠENO zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Děti od 3  - 4 let (odpolední kurzy, PONDĚLÍ)/4 lekce                                            Kč 880,-     VS 20301 zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Děti od 4 – 7 let (odpolední kurzy, PONDĚLÍ)/4 lekce                                             Kč 800,-     VS 20302

zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Děti od 3  - 4 let (odpolední kurzy, ÚTERÝ)/10 lekcí                                                Kč 2.200,-  ZRUŠENO  zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Děti od 4 – 7 let (odpolední kurzy, ÚTERÝ)/10 lekcí                                                 Kč 2.000,-  ZRUŠENO  zpráva pro příjemce: jméno dítěte 

Na vyžádání dostanete potvrzení o zaplacení pro pojišťovnu (je třeba uvést o kterou se jedná, každá má jiný formulář, popř. si formulář připravit a předat na kurzu). Na vyžádání Vám můžeme vystavit fakturu.

Omluvy a náhrady

Umožňujeme v rámci lekcí jednu náhradní hodinu, která je zařazena vždy na konci celého cyklu, popř. náhradu v jiném kurzu V SOUČASNÉ SITUACI NÁHRADY NEPOSKYTUJEME, ALE BUDEME JE PŘEVÁDĚT DO PODZIMNÍCH KURZŮ

Storno podmínky

Na vrácení kurzovného není  právní nárok. Pokud na kurz nenastoupíte a dítě včas neodhlásíte je storno poplatek 100 %.

Částka bude vrácena pouze v těchto  případech:

 • 100 %  částky – nenastoupí-li dítě z vážných zdravotních důvodů (zlomeniny, hospitalizace …) na 1. lekci a rodič okamžitě informuje organizátora (p. Nemcovou).
 • 50 % částky – skončí-li dítě do 2. lekce z vážných zdravotních důvodů a rodič okamžitě informuje organizátora kurzu. Žádost o vrácení kurzovného musí být podána písemnou formou (možné i elektronicky) a musí být doložena lékařskou zprávou.

Pokud dojde k ukončení kurzu ze strany organizátora, budou účastníkům propláceny zbývající lekce (100 % částky).

Co s sebou na bazén (6 měsíců – 3 roky)

 1. dětské plavky s gumičkou, nebo neoprenové plavky + plenu do vody (jako náhrada), plavky pro doprovod
 2. protiskluzové boty  - NUTNÉ PRO VAŠI BEZPEČNOST
 3. plavecká čepice a brýle pro doprovod
 4. osuška x osuškový ručník
 5. hygienické potřeby, plenu
 6. pití a nějakou mňamku
 7. ROUŠKU DO VNITŘNÍCH PROSTOR BAZÉNU

Co s sebou na bazén (3 – 7 let)

 1. plavky
 2. protiskluzové boty - NUTNÉ Z DŮVODU BEZPEČNOSTI
 3. plavecká čepice a brýle (pro dlouhovlasé děti velmi důležité, brýle bez ucpávky nosu doporučujeme z důvodu potápění s  otevřenýma očima a tím pádem lepší orientací pod vodou - není nutností, používáme, až když se děti umí potápět bez brýlí a sami vás upozorníme)
 4. osuška
 5. hygienické potřeby
 6. pití a nějakou mňamku
 7. ROUŠKU DO VNITŘNÍCH PROSTOR BAZÉNU

Nedoporučujeme: šperky, hodinky, řetízky, větší náušnice, dlouhé nehty

O  děti se starají  koordinátoři kurzu: Mgr. Lenka Nemcová (organizují průběh kurzu, dohlíží na správnost výuky a bezpečnost dětí), Bc. Kristýna Kavanová a tým kvalifikovaných certifikovaných instruktorů

Místo konání – wellness areál CRAB, ulice Vřesinská 2382/166, Ostrava-Poruba, 708 00

Výuka probíhá 30 minut (děti 6 měsíců - 3 roky), 40 minut (děti 3 roky - 6 let) vždy jedenkrát týdně (4 lekce), sauna V SOUČASNÉ DOBĚ NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MZ NEPOVOLENO

Cílem kurzu je získání kladného vztahu k vodě, osvojení si dýchání, splývání, následného potápění a základní  výuka plaveckých pohybů a způsobů. Vše zábavnou formou. 

 

Kontakty                                    

FB: plavecký klub Crabik                                                                                                                      tel.: 603 524 273                                                                                                                                  www.crabik.cz

 

Těšíme se na Vaše děti, tým Crabik